If i seem a bit strange, that's because I am.

Optimisticallyavoidingreality

 1274743000
 1274742900
 1274742874
 1274742701
 1274739606
lesscommonmoresense:

(via beneathmybones)
wow
 1274739442
byepluto:

(via powderbleu)
 1274643951
(via zepherus)

(via zepherus)